Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

4.7.2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Sava Re, d.d., je 4. julija 2019 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu nadzornikov družbe, št. sklepa Srg 2019/24704 z dne 2. 7. 2019.

V skladu z navedenim sklepom sta z 12. 6. 2019 v sodni register za novo mandatno obdobje ponovno vpisana obstoječa člana nadzornega sveta predstavnika delavcev, Mateja Živec in Andrej Gorazd Kunstek.