Lastniška struktura

Lastniška struktura Save Re, d.d., na dan 30. 6. 2017

DelničarŠt. delnicDelež v osnovnem kapitalu
Slovenski državni holding, d.d. 4.304.917 25,0%
Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun 2.439.852 14,2%
Sava Re, d.d. (lastne delnice) 1.721.966 10,0%
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2%
Raiffeisen Bank Austria d.d. - skrbniški račun 782.370 4,5%
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1%
Abanka d.d. 655.000 3,8%
Republika Slovenija 476.402 2,8%
East Capital - East Capital Balkans 388.740 2,3%
Modra zavarovalnica, d.d. - ZVPS 320.346 1,9%
Skupaj: 12.875.307 74,8%

Podatke zagotavlja Klirinško depotna družba. Podatki na tej strani so osveženi četrtletno. Če potrebujete ažurnejše podatke se lahko obrnete na Klirinško depotno družbo. Več informacij na www.kdd.si.

Zadnja posodobitev: 30. 6. 2017