Uprava

Marko Jazbec

Marko Jazbec,
predsednik uprave bio

Marko Jazbec je prevzel vodenje uprave Save Re maja 2017. Ima večletne izkušnje z vodilnih in vodstvenih mest: v Banki Slovenije, SKB banki, d. d., Drogi Kolinski, d. d., Intereuropi, d. d., NLB, d. d., in Hotelih Bernardin, d. d. Do sredine julija 2016 je vodil Slovenski državni holding.
Prav tako ima dragocene izkušnje iz korporativnega upravljanja bank in podjetij, deloval pa je tudi na področjih upravljanja portfeljev vrednostnih papirjev, upravljanja tveganj, zakladništva, podjetniških financ in korporativnega bančništva.
Marko Jazbec je univerzitetni diplomirani ekonomist (Univerza v Ljubljani).

telefon: 01 47 50 200
e-pošta:

Jošt Dolničar

Jošt Dolničar,
član uprave bio

Jošt Dolničar je v Savi Re zaposlen od leta 2006, najprej kot pomočnik uprave za podporo hčerinskim družbam, od decembra 2008 pa kot član uprave, pristojen za upravljanje strateških naložb v odvisne družbe in procesne informacijske tehnologije. Od avgusta 2016 do maja 2017 je vodil upravo Save Re.
Pred prihodom v Savo Re je bil devet let zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d. d., nazadnje kot izvršni direktor za premoženjska zavarovanja.
Jošt Dolničar je univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani).

telefon: 01 47 50 200
e-pošta:

Srečko Čebron

Srečko Čebron,
član uprave bio

Srečko Čebron je član uprave Sava Re od februarja 2009. Pred tem je bil osem let član uprave Zavarovalnice Maribor, d. d.
Pretežno mednarodne izkušnje v zavarovalništvu je med drugim nabiral v nekdanji Zavarovalnici Tilia, d. d.; zavarovalnici Unipol v Milanu, Bologni in Moskvi; v združenju zadružnih in vzajemnih zavarovalnic ICMIF iz Manchestra in zavarovalnici Euresap iz Lizbone. Zavarovalniško kariero je začel v zavarovalnici Generali v Trstu.
Srečko Čebron je na Univerzi v Trstu pridobil naziv diplomiranega inženirja rudarstva.

telefon: 01 47 50 200
e-pošta:

Mateja Treven

mag. Mateja Treven,
članica uprave bio

Mateja Treven je bila za članico uprave imenovana leta 2010. Pred tem je v družbi opravljala funkciji članice nadzornega sveta in predsednice revizijske komisije.
Pred prihodom v Savo Re je bila svetovalka uprave v Publikumu, d. d. (za finance in računovodstvo), od leta 2006 tudi članica uprave. Med letoma 2000 in 2006 je bila svetovalka predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d. d.
Mateja Treven je univerzitetna diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani) ter magistrica poslovodenja in organizacije (City University Business School, London). Leta 2005 je pridobila naziv CFA.

telefon: 01 47 50 200
e-pošta:

 

Jana Mandelc, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

telefon: 01 47 50 213
e-pošta: