Skupina Sava Re

Sava Re je prodorna slovenska zavarovalna skupina, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike družbe Sava Re so 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve več kot 200 partnerjem po vsem svetu. Na področju zavarovalništva ima Sava Re v lasti 7 zavarovalnic in pokojninsko družbo ter je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope. 

 

Za vlagatelje

Pogled v trenutno stanje POSR LJSE:POSR

      17,50     -1,13 %

Zadnja posodobitev: 2018-3-22 13:29
Podprto s strani www.mojdenar.com

  Finančni koledar

 5. april 2018  Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

 5. april 2018  Objava Revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2017

 12. april 2018  Objava sklica 34. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.

  Predstavitve

  Podrobne finančne predstavitve

  Finančna poročila

  Poročilo o poslovanju 1-9 2017 [.pdf, 2,81 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-6 2017 [.pdf, 2,63 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-3 2017 [.pdf, 2,63 MB]

  Bonitetna ocena

  e-Novice

  Prijavite se na e-novice

 

Prisotni smo