Sava Terra, d.o.o.

Naziv: Sava Terra, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Sedež: Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 6383785
Vrsta dejavnosti: oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Deleži ostalih družb v skupini:

Zavarovalnica Sava: 100,0 %

Organi družbe: direktor:
  • Rok Saje

nadzorni svet:

Andreja Rahne (pred.), Hermina Kastelec, Mojca Marinič

Upravljavske povezave:  posredno odvisna družba
Spletna stran:  /