ERGO životno osiguranje d.d.

Naziv: ERGO životno osiguranje d.d.
Sedež: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvaška
Matična številka: 2401118
Vrsta dejavnosti: življenjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 3.884.285 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava, hrvaški del: 100,0 %
Organi družbe: uprava:
  • Jure Korent (pred.), Andraž Hartman
nadzorni svet:
  • David Kastelic (pred.), Primož Močivnik, Aleš Perko
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: ergo-osiguranje.hr