ERGO osiguranje d.d.

Naziv: ERGO osiguranje d.d.
Sedež: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvaška
Matična številka: 2467143
Vrsta dejavnosti: premoženjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 3.884.285 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava, hrvaški del: 100,0 %
Organi družbe: uprava:
  • Žarko Fatović (pred.), Aleš Perko
nadzorni svet:
  • David Kastelic (pred.), Primož Močivnik, Jure Korent
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba 
Spletna stran: ergo-osiguranje.hr