Energoprojekt Garant, a.d.o.

Naziv: Energoprojekt Garant, a.d.o. 
Sedež Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Beograd
Matična številka: 07812728
Vrsta dejavnosti: zavarovanje
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

Predsednica uprave:

  • Mirjana Bogićević
Upravljavske povezave: odvisna družba
Spletna stran: www.garant.rs