Skupina Sava Re

S klikom na državo se vam prikažejo družbe skupine Save Re s sedežem v tej državi.

X
X
X
X
X
X

Sava osiguranje a.d.

Naziv: Sava osiguranje a.d.
Sedež P.C. Kruševac - Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Matična številka: 02303388
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.033.303 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: izvršni direktor
 • Nebojša Ščekić
odbor direktorjev
 • Milan Viršek (pred.), Jošt Dolničar, Edita Rituper
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava.co.me

več ›

Sava Car

Naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću - SAVA CAR - Podgorica
Sedež P.C. Kruševac - Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Matična številka: 02806380
Vrsta dejavnosti: tehnično raziskovanje in analize
Osnovni kapital: 320.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguranje (MNE): 100,0 %
Organi družbe:
 • Izvršni direktor: Radenko Damjanović
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: www.sava.co.me

več ›

Sava Agent

Naziv: DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU "SAVA AGENT" D.O.O. - Podgorica
Sedež P.C. Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna Gora
Matična številka: 02699893
Vrsta dejavnosti: zavarovalno zastopanje
Osnovni kapital: 10.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguranje (MNE): 100,0 %
Organi družbe: direktor:
 • Snežana Milović
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava osiguranje, d.d., podružnica

Naziv: Sava osiguranje, d.d., podružnica Hrvaška
Sedež Savska cesta 144 a, 10000 Zagreb
Matična številka: 081032510
Vrsta dejavnosti: zavarovanje
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0%
Organi družbe: Direktorja podružnice: 
 • Kristina Cvitanović-Zorić, Tibor Kralj
Upravljavske povezave: podružnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.hr

več ›

Illyria

Naziv: Illyria sh.a.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70152892
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenskih zavarovanj
Osnovni kapital: 5.428.040 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: generalni direktor
 • Gianni Sokolič

upravni odbor

 • Primož Močivnik (pred.), Rok Moljk, Ramis Ahmetaj, Robert Sraka, Milan Viršek
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.illyriainsurance.com

več ›

Illyria Life sh.a

Naziv: Illyria Life sh.a
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70520893
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 3.285.893 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: direktor
 • Albin Podvorica
odbor direktorjev
 • Primož Močivnik (pre.), Gianni Sokolič, Rok Moljk, Robert Sraka, Milan Viršek
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.illyrialife.com

več ›

Illyria Hospital

Naziv: Illyria Hospital sh.p.k.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70587513
Vrsta dejavnosti: izvajanje bolnišnične dejavnosti
Osnovni kapital: 1.800.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: direktor
 • Iliriana Dželadini
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: www.illyriainsurance.com

več ›

Sava osiguruvanje a.d.

Naziv: Sava osiguruvanje a.d. Skopje
Sedež Ulica Zagrebška br. 28 A, 1000 Skopje, Makedonija
Matična številka: 4778529
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenskih zavarovanj
Osnovni kapital: 3.820.077 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 92,57 % 
Organi družbe:

generalni direktor

 • Sašo Drakulovski

izvršna direktorja

 • Ilo Ristovski, Melita Gugulovska 

odbor direktorjev
 • predsednik - Rok Moljk
 • člani - Polona Pirš Zupančič, Milan Viršek, Janez Jelnikar
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: mk.sava.insure

več ›

Sava penzisko a.d.

Naziv: Sava penzisko a.d.
Sedež: Ul. Majka Tereza 1, 1000 Skopje
Matična številka: 5989434
Vrsta dejavnosti: pokojninski sklad
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

uprava

 • Davor Vukadinovic (pred.), Mira Sekutkovska 

nadzorni svet

 • Jure Korent (pred.), Pavel Gojkovič, Mojca Gornjak, Goce Hristov
Upravljavske povezave: odvisna družba - pokojninska družba
Spletna stran:  www.sava-penzisko.mk

več ›

Sava Station

Naziv: Društvo za tehničko ispituvanje i analiza na motorni vozila SAVA STEJŠN DOOEL Skopje
Sedež Zagrebska  br. 28 A, 1000 Skopje, Makedonija
Matična številka: 7005350
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analize
Osnovni kapital: 199.821 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguruvanje: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
 • Ilija Nikolovski
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava Re , d.d.

Naziv: Sava Re, d.d.
Sedež Dunajska 56, 1001 Ljubljana 
Matična številka: 5063825
Vrsta dejavnosti: 65.200 dejavnost pozavarovanja
Osnovni kapital: 71.856.376 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: /
Organi družbe: uprava
 • predsednik - Marko Jazbec
 • član - Jošt Dolničar
 • član - Srečko Čebron
 • članica - Polona Pirš Zupančič 
nadzorni svet
 • predsednica - Mateja Lovšin Herič (pred.), Keith W. Morris (namestnik predsednice), Andrej Kren, Davor I. Gjivoje, Gorazd A. Kunstek, Mateja Živec 
Upravljavske povezave: nadrejena družba - pozavarovalnica
Spletna stran: www.sava-re.si

več ›

Zavarovalnica Sava, d.d.

Naziv: Zavarovalnica Sava, d.d.
Sedež Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
Matična številka: 5063400
Vrsta dejavnosti: 65.120 dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Osnovni kapital: 68.417.377,44  EUR 
Delež ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava
 • predsednik - mag. David Kastelic
 • namestnik predsednika uprave - Primož  Močivnik
 • član - Rok Moljk
 • član in delavski direktor - Robert Ciglarič
nadzorni svet
 • predsednik - Jošt Dolničar (pred.), Polona Pirš Zupančič, Janez Komelj, Pavel Gojkovič, Aleš Perko (predstavnik zaposlenih), Branko Beranič (predstavnik zaposlenih) 
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.zav-sava.si

več ›

Sava pokojninska družba, d.d.

Naziv: Sava pokojninska družba, d.d.
Sedež Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Matična številka: 1550411
Vrsta dejavnosti: 65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Osnovni kapital: 6.301.109 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava
 • predsednik - Lojze Grobelnik
 • član - dr. Igor Pšunder
nadzorni svet
 • člani - Jošt Dolničar, Katra Rangus, Rok Moljk, Jure Korent, Andrej Rihter (predstavnik zavarovancev), Irena Šela (predstavnica zavarovancev), Robert Senica (predstavnik zavarovancev)
Upravljavske povezave: odvisna družba - pokojninska družba
Spletna stran: www.sava-pokojninska.si

več ›

TBS Team 24 d.o.o.

Naziv: TBS Team 24 podjetje za storitvene dejavnosti in trgovino d.o.o.
Sedež Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor
Matična številka: 5946948000
Vrsta dejavnosti: klicni center
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 75,0 %
Organi družbe: Direktor:
 • Edvard Hojnik
Upravljavske povezave: odvisna družba
Spletna stran: www.tbs-team24.com  

več ›

ZS Svetovanje

Naziv: ZS Svetovanje, storitve zavarovalnega zastopanja, d.o.o.
Sedež Betnavska cesta 2, 2000 Maribor
Matična številka: 2154170000
Vrsta dejavnosti: dejavnost zavarovalniških agentov
Osnovni kapital: 188.763 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
 • Aljaž Kos 
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Ornatus KC

Naziv: Ornatus klicni center, podjetje za posredovanje telefonskih klicev, d.o.o.
Sedež Karantanska ulica 35, 2000 Maribor
Matična številka: 6149065000
Vrsta dejavnosti: dejavnost klicnih centrov
Osnovni kapital: 11.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: ZS Svetovanje: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
 • Jure Lesnik
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava neživotno osiguranje a.d.o.

Naziv: Sava neživotno osiguranje, a.d.o.
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 17407813
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 6.665.393 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

uprava

 • Milorad Bosnić (pred.), Aleksandar Ašanin

nadzorni svet

 • Jošt Dolničar (pred.), Nebojša Šćekić, Josif Jusković
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.rs

več ›

Sava životno osiguranje, a.d.o.

Naziv: Sava životno osiguranje, a.d.o.
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 20482443
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.838.286 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: Uprava:
 • Bojan Mijailović (pred.), Zdravko Jojić 

Nadzorni odbor

 • Polona Pirš Zupančič (pred.), Pavel Gojkovič, Milan Jelićić 
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-zivot.rs

več ›

Energoprojekt Garant, a.d.o.

Naziv: Energoprojekt Garant, a.d.o. 
Sedež Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Beograd
Matična številka: 07812728
Vrsta dejavnosti: zavarovanje
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

Predsednica uprave:

 • Mirjana Bogićević
Upravljavske povezave: odvisna družba
Spletna stran: www.garant.rs

več ›

 

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana Zavarovalnica Sava, d.d. Moja naložba, d.d., Maribor ZS Svetovanje, d.o.o. ORNATUS KC d.o.o. Sava osiguranje a.d.o. Beograd Sava životno osiguranje, a.d.o. Beograd Sava Montenegro AD Podgorica, Črna gora Sava Car, d.o.o., Podgorica, Črna gora Montagent DOO Illyria Life Kompania e Sigurimit të Jëtës, sh.a., Priština, Kosovo Illyria Kompania e Sigurimeve sh.a., Priština, Kosovo Illyria Hospital, sh.p.k., Priština Sava osiguruvanje a.d. Skopje, Makedonija Sava Station dooel Skopje

Skupina Sava Re na dan 19. 1. 2018.