Skupina Sava Re

S klikom na državo se vam prikažejo družbe skupine Save Re s sedežem v tej državi.

X
X
X
X
X
X

Sava osiguranje a.d.

Naziv: Sava osiguranje a.d.
Sedež P.C. Kruševac - Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Matična številka: 02303388
Vrsta dejavnosti: premoženjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 4.033.303 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: izvršni direktor
 • Nebojša Ščekić
neizvršni direktorji:
 • Milan Viršek (pred.), Jošt Dolničar, Edita Rituper
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava.co.me

več ›

Sava Car

Naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću - SAVA CAR - Podgorica
Sedež P.C. Kruševac - Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Matična številka: 02806380
Vrsta dejavnosti: tehnično preizkušanje in analiziranje
Osnovni kapital: 485.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguranje (MNE): 100,0 %
Organi družbe:

izvršni direktor:

 • Radenko Damjanović
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: www.sava.co.me/sava-car

več ›

Sava Agent

Naziv: DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU "SAVA AGENT" D.O.O. - Podgorica
Sedež P.C. Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna Gora
Matična številka: 02699893
Vrsta dejavnosti: storitve zavarovalniških agentov in posrednikov
Osnovni kapital: 10.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguranje (MNE): 100,0 %
Organi družbe: izvršna direktorica:
 • Snežana Milović
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava osiguranje, d.d., podružnica

Naziv: Sava osiguranje, d.d., podružnica Hrvaška
Sedež Savska cesta 144 a, 10000 Zagreb
Matična številka: 081032510
Vrsta dejavnosti: zavarovanje
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0 %
Organi družbe: direktorja podružnice: 
 • Kristina Cvitanović-Zorić, Tibor Kralj
Upravljavske povezave: podružnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.hr

več ›

Illyria

Naziv: Illyria sh.a.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70152892
Vrsta dejavnosti: premoženjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 5.428.040 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: generalni direktor:
 • Gianni Sokolič

upravni odbor:

 • Primož Močivnik (pred.), Rok Moljk, Ramis Ahmetaj, Robert Sraka, Milan Viršek
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.illyriainsurance.com

več ›

Illyria Life

Naziv: Illyria Life sh.a
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70520893
Vrsta dejavnosti: življenjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 3.285.893 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: generalni direktor:
 • Albin Podvorica
upravni odbor:
 • Primož Močivnik (pred.), Gianni Sokolič, Rok Moljk, Robert Sraka, Milan Viršek
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica 
Spletna stran: www.illyrialife.com

več ›

Illyria Hospital

Naziv: Illyria Hospital sh.p.k.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70587513
Vrsta dejavnosti: trenutno ne opravlja nobene dejavnosti
Osnovni kapital: 1.800.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: direktor
 • Iliriana Dželadini
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava osiguruvanje a.d.

Naziv: Sava osiguruvanje a.d. Skopje
Sedež Ulica Zagrebška br. 28 A, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Matična številka: 4778529
Vrsta dejavnosti: premoženjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 3.820.077 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 92,57 % 
Organi družbe:

izvršni direktorji:

 • Sašo Drakulovski (generalni direktor), Ilo Ristovski, Melita Gugulovska 

neizvršni direktorji:
 • Rok Moljk (pred.), Polona Pirš Zupančič, Milan Viršek, Janez Jelnikar
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: mk.sava.insure

več ›

Sava penzisko a.d.

Naziv: Sava penzisko društvo a.d.
Sedež: Ul. Majka Tereza 1, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Matična številka: 5989434
Vrsta dejavnosti: dejavnost upravljanja pokojninskih skladov
Osnovni kapital: 2.110.791 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

uprava

 • Davor Vukadinovic (pred.), Mira Sekutkovska 

nadzorni svet

 • Jure Korent (pred.), Pavel Gojkovič, Mojca Gornjak, Goce Hristov
Upravljavske povezave: odvisna družba - pokojninska družba
Spletna stran:  www.sava-penzisko.mk

več ›

Sava Station

Naziv: Društvo za tehničko ispituvanje i analiza na motorni vozila SAVA STEJŠN DOOEL Skopje
Sedež Zagrebska  br. 28 A, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Matična številka: 7005350
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analiziranje
Osnovni kapital: 199.821 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguruvanje (MKD): 100,0 %
Organi družbe: direktorica:
 • Ilija Nikolovski
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava Re, d.d.

Naziv: Sava Re, d.d.
Sedež Dunajska 56, 1001 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 5063825
Vrsta dejavnosti: pozavarovalnica
Osnovni kapital: 71.856.376 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: /
Organi družbe: uprava:
 • Marko Jazbec (pred.), Jošt Dolničar, Srečko Čebron, Polona Pirš Zupančič 
nadzorni svet:
 • Mateja Lovšin Herič (pred.), Keith W. Morris, Andrej Kren, Davor I. Gjivoje, Gorazd A. Kunstek, Mateja Živec 
Upravljavske povezave: obvladujoča pozavarovalnica 
Spletna stran: www.sava-re.si

več ›

Zavarovalnica Sava, d.d.

Naziv: Zavarovalnica Sava, d.d.
Sedež Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 5063400
Vrsta dejavnosti: kompozitna zavarovalnica
Osnovni kapital: 68.417.377 EUR 
Delež ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava:
 • David Kastelic (pred.), Primož Močivnik, Rok Moljk, Robert Ciglarič
nadzorni svet:
 • Jošt Dolničar (pred.), Polona Pirš Zupančič, Janez Komelj, Pavel Gojkovič, Aleš Perko, Branko Beranič
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.zav-sava.si

več ›

Sava pokojninska, d.d.

Naziv: Sava pokojninska družba, d.d.
Sedež Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 1550411
Vrsta dejavnosti: pokojninska družba
Osnovni kapital: 6.301.109 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava:
 • Lojze Grobelnik (pred.), Igor Pšunder
nadzorni svet:
 • Jošt Dolničar, (pred.), Katra Rangus, Rok Moljk, Jure Korent, Andrej Rihter, Irena Šela, Robert Senica
Upravljavske povezave: odvisna pokojninska družba
Spletna stran: www.sava-pokojninska.si

več ›

TBS Team 24 d.o.o.

Naziv: TBS Team 24 podjetje za storitvene dejavnosti in trgovino d.o.o.
Sedež Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 5946948
Vrsta dejavnosti: organizacija asistenčnih storitev in komunikacija s strankami
Osnovni kapital: 8.902 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 75,0 %
Organi družbe: direktor:
 • Edvard Hojnik
Upravljavske povezave: odvisna družba
Spletna stran: www.tbs-team24.com  

več ›

ZS Svetovanje, d.o.o.

Naziv: ZS Svetovanje, storitve zavarovalnega zastopanja, d.o.o.
Sedež Betnavska cesta 2, 2000 Maribor
Matična številka: 215417
Vrsta dejavnosti: dejavnost zavarovalniških agentov
Osnovni kapital: 188.763 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
 • Aljaž Kos 
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /

več ›

Sava Terra, d.o.o.

Naziv: Sava Terra, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Sedež Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka:  6383785
Vrsta dejavnosti:  oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
Osnovni kapital:  7.500 EUR
Deleži ostalih družb v skupini:

 Sava Re: 30,0 %

Zavarovalnica Sava: 70,0 %

Organi družbe: direktor:
 • Rok Saje

nadzorni svet:

Andreja Rahne (pred.), Hermina Kastelec, Mojca Marinič

Upravljavske povezave:  odvisna družba
Spletna stran:  /

več ›

Sava neživotno osiguranje a.d.o.

Naziv: Sava neživotno osiguranje a.d.o.
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 17407813
Vrsta dejavnosti: premoženjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 6.665.393 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

uprava

 • Milorad Bosnić (pred.), Aleksandar Ašanin

nadzorni svet

 • Jošt Dolničar (pred.), Nebojša Šćekić, Josif Jusković
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.rs

več ›

Sava životno osiguranje a.d.o.

Naziv: Sava životno osiguranje a.d.o.
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 20482443
Vrsta dejavnosti: življenjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 4.495.977 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava:
 • Bojan Mijailović (pred.), Zdravko Jojić 

nadzorni svet:

 • Polona Pirš Zupančič (pred.), Pavel Gojkovič, Milan Jelićić 
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-zivot.rs

več ›

 

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana Zavarovalnica Sava, d.d. Moja naložba, d.d., Maribor ZS Svetovanje, d.o.o. ORNATUS KC d.o.o. Sava osiguranje a.d.o. Beograd Sava životno osiguranje, a.d.o. Beograd Sava Montenegro AD Podgorica, Črna gora Sava Car, d.o.o., Podgorica, Črna gora Montagent DOO Illyria Life Kompania e Sigurimit të Jëtës, sh.a., Priština, Kosovo Illyria Kompania e Sigurimeve sh.a., Priština, Kosovo Illyria Hospital, sh.p.k., Priština Sava osiguruvanje a.d. Skopje, Makedonija Sava Station dooel Skopje

Skupina Sava Re na dan 19. 1. 2018.