Zadnje novice

 • Obvestilo o pomembnih deležih

  24.6.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 117. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07) Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Dne 16.06.2008 je dr. Edo Pirkmajer, član nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, prek svoje družbe Edo Pirkmajer, upravljanje d.o.o., k.d., kupil 570 delnic z oznako POSR v skupni vrednosti 15.832,90 EUR, kar predstavlja 0,006% osnovnega kapitala oz. 0,006% glasovalnih pravic družbe. več ›

 • Pozavarovalnica Sava d.d. ustanovila družbo za upravljanje investicijskih skladov v Makedoniji

  23.6.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 106. in 386. členom ZTFI, (Ur.l. RS, št. 67/2007) na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij Izdajatelj sporoča, da je družba Sava Invest, a.d., Družba za upravljanje investicijskih skladov, Bul. Partizanski odredi br 43b/1-03, 1000 Skopje, Makedonija, ki je članica skupine Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, z dnem 18. 6. 2008 vpisana v register delniških družb. več ›

 • Klicni center Pozavarovalnice Sava prenehal z obratovanjem

  13.6.2008

  Klicni center Pozavarovalnice Sava, ki je bil vzpostavljen za potrebe obveščanja malih vlagateljev ob ponudbi delnic Pozavarovalnice Sava javnosti, je dne 12.06.2008 prenehal z obratovanjem. več ›

 • Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

  11.6.2008

  V skladu s 126. členom ZTFI, ki nalaga, da javna družba za izračun pragov pomembnih deležev po 105. členu ZTFI, po koncu meseca v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja ali drugega pravnega dejstva spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico, objavi informacijo o tej spremembi in o novem številu glasovalnih pravic, Pozavarovalnica Sava d.d. objavlja, da se je zaradi dokapitalizacije dne 5.6.2008 v višini 42 mio EUR povečalo število delnic z glasovalno pravico za 1.500.000. Novo skupno število glasovalnih pravic znaša 9.362.519. več ›

 • Sklicana je 21. skupščina Pozavarovalnice Sava d.d.

  9.6.2008

  Dne 9. 6. 2008 je bil v časopisu Delo objavljen sklic skupščine Pozavarovalnice Sava d.d., ki bo potekala 10. 7. 2008. več ›

 • Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana

  2.6.2008

  Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana več ›

 • Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti

  10.5.2008

  Prodaja delnic Pozavarovalnice Sava javnosti več ›

 • Potekala je 20. skupščina družbe Pozavarovalnica Sava

  14.4.2008

  Danes je potekala 20. skupščina Pozavarovalnice Sava. Skupščina je upravo družbe pooblastila, da po vpisu spremembe statuta v sodni register s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital. več ›

 • Rezultati poslovanja v zadnjem četrtletju 2007

  8.4.2008

  več ›

 • Sklic 20. skupščine družbe

  13.3.2008

  več ›