Infond postal del Zavarovalne skupine Sava

7.6.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Sava Re, d.d., je dne 7. junija 2019 po izpolnitvi vseh odložnih pogojev v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 24. decembra 2018 kupila 77-odstotni delež in s kupoprodajno pogodbo z dne 15. januarja 2019 dodatni 7-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Infond, d.o.o., in s tem skupaj pridobila 84-odstotni delež v osnovnem kapitalu, kar ob upoštevanju lastnega deleža predstavlja 85 odstotkov glasovalnih pravic. Skupaj z deležem, ki ga njena odvisna družba Zavarovalnica Sava, d.d., že ima v lasti (15 odstotkov), so družbe Zavarovalne skupine Sava s tem nakupom pridobile 100 odstotkov glasovalnih pravic v družbi Infond, d.o.o.

Infond upravlja prek 300 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev v Krovnem skladu Infond z 22 podskladi različnih naložbenih politik. Število skladov in višina sredstev v upravljanju Infond uvršča med pomembne upravljalce v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem.

S to pridobitvijo Zavarovalna skupina Sava uresničuje strategijo rasti s prevzemi na področju upravljanja premoženja, ki poleg zavarovalne dejavnosti predstavlja pomemben steber poslovanja skupine. Prevzem družbe Infond bo Zavarovalni skupini Sava omogočil nadaljnjo širitev in razvoj dejavnosti upravljanja premoženja.