Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

31.5.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: 

Dne 28. 5. 2019 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 2.000 lotov POSR v skupni vrednosti 34.126,80 EUR, kar predstavlja 0,0116 % vseh delnic in 0,0129 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 4.300 delnic, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0148 % na 0,0277 %.