Vzdrževalec likvidnosti za delnico Save Re

31.5.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re, d.d., obvešča javnost, da je z borznim članom INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., sklenila pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Save Re. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., bo z vzdrževanjem likvidnosti delnice pričel v ponedeljek, 3. 6. 2019.