Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

20.5.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Svet delavcev Save Re je, upoštevaje dejstvo, da 11. 6. 2019 obema članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev poteče štiriletni mandat, po opravljenem internem izbirnem postopku na svoji seji, ki je potekala 17. 5. 2019, imenoval dva predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Save Re.

Za štiriletno mandatno obdobje sta bila ponovno imenovana dosedanja člana nadzornega sveta predstavnika delavcev družbe, Andrej Gorazd Kunstek in Mateja Živec. Oba imenovana člana nadzornega sveta mandat nastopita 12. 6. 2019.