Sprememba finančnega koledarja za leto 2019

12.4.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi finančnega koledarja za leto 2019.

Sprememba se nanaša na datum objave Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018, ki je po novem predviden 19. 4. 2019.

Dokumenti