Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

4.4.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 28. 3. 2018 do 28. 3. 2019.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za poslovno leto 2018. To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si, in sicer najmanj za petletno obdobje.

Dokumenti