ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d. postala del skupine Sava Re

27.2.2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Zavarovalnica Sava, d.d., je dne 27. 2. 2019 po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 13. 4. 2018, kupila 100-odstotni delež družb Ergo osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d.