Sava Re podpisala pogodbo za nakup 77% deleža v družbi Infond

24.12.2018

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

V ponedeljek, 24. 12. 2018, sta prodajalec Nova KBM, d.d. in kupec Sava Re, d.d., podpisala Pogodbo o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., predmet katere je prodaja in nakup poslovnih deležev, ki skupaj predstavljata 77% osnovnega kapitala družbe.

Zaključek transakcije je pogojen z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev, med drugim s pridobitvijo soglasja pristojnih regulatornih organov.