Ocena višine škode po toči v jugovzhodni Sloveniji

3.7.2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Dne 8. 6. 2018 je jugovzhodni del Slovenije prizadelo neurje s točo. Največ škode je toča povzročila v Črnomlju in njegovi okolici. Zavarovalnica Sava, d.d., ki ima v tem delu Slovenije relativno visok tržni delež, je svojim zavarovancem zagotovila pokritje vseh zavarovanih škod, do katerih so zavarovanci upravičeni. Po prvih ocenah bodo škode presegle vrednost 5 milijonov evrov.

En petmilijonski dogodek je že vključen v načrt čistega poslovnega izida skupine Sava Re za leto 2018. V kolikor ne bo dodatnih škodnih dogodkov podobne velikosti, je načrt skupine Sava Re za leto 2018 še vedno dosegljiv.