Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

6.6.2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Sava Re, d.d., je 6. 6. 2018 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu zastopanja družbe, št. sklepa Srg 2018/22328 z dne 5. 6. 2018.

V skladu z navedenim sklepom sta s 1. 6. 2018 v sodni register za novo mandatno obdobje ponovno vpisana obstoječa člana uprave Srečko Čebron in Jošt Dolničar.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 6. junija 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.