Zavarovalnica Sava, d.d., podpisala kupoprodajno pogodbo za 100-odstotni delež družb ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Danes je bila v Zagrebu podpisana kupoprodajna pogodba med kupcem, Zavarovalnico Sava, d.d., ter prodajalcema Ergo Austria International AG in Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, za 100-odstotni delež družb ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d., Hrvaška.

Lastništvo delnic ciljnih družb bo na kupca prešlo po uresničitvi odložnih pogojev.