Namera o podpisu kupoprodajne pogodbe za 100-odstotni delež družb ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Javnost obveščamo, da namerava danes, 13. 4. 2018, Zavarovalnica Sava, d.d., kot kupec podpisati kupoprodajno pogodbo s prodajalcema Ergo Austria International AG in Ergo Versicherung Aktiengesellschaft za 100-odstotni delež v družbah ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d., Hrvaška.