Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 22. 1. 2018 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2018/2595 z dne 22. 1. 2018.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 13. 1. 2018 vpiše izbris Mateje Treven kot dosedanje članice uprave Save Re, d.d. S 14. 1. 2018 se v sodni register vpiše Polona Pirš Zupančič kot nova članica uprave Save Re, d.d.