Polona Pirš Zupančič nova članica uprave Save Re, d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Polona Pirš Zupančič je 13. 1. 2018 pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije članice uprave Save Re, d.d.

Polona Pirš Zupančič, ki je bila 9. 11. 2017 imenovana za članico uprave Save Re, d.d., je petletni mandat nastopila z dnem 14. 1. 2018.

Tudi po nastopu mandata Polone Pirš Zupančič uprava Save Re, d.d., svoje delo nadaljuje v štiričlanski sestavi. Nadzorni svet Save Re, d.d., se je namreč na svoji seji, ki je potekala 20. 12. 2017, seznanil z izjavo Mateje Treven o predčasnem prenehanju mandata članice v upravi Save Re, d.d., in sprejel njen predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi članice uprave. Mateji Treven je funkcija članice uprave prenehala 13. 1. 2018, svojo delovno pot pa nadaljuje v okviru skupine Sava Re.