Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Sava Re, d. d. je dne 3. 1. 2018 od Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju SDH), prejela obvestilo, da je na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije na Republiko Slovenijo neodplačno prenesel 1.261.034 delnic Save Re, d.d., z oznako POSR.

Število delnic v lasti SDH pred omenjenim prenosom je bilo 4.304.917, kar predstavlja 25 % (+1 delnico) vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Save Re, d.d., oziroma 27,78 % vseh delnic z glasovalno pravico.  Število delnic v lasti SDH po omenjenem prenosu je 3.043.883, kar predstavlja 17,68 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Save Re, d.d., oziroma 19,64 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Število delnic v lasti Republike Slovenije pred omenjenim prenosom je bilo 476.402, kar predstavlja 2,77 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Save Re, d.d., oziroma 3,07 % vseh delnic z glasovalno pravico.  Število delnic v lasti Republike Slovenije po omenjenem prenosu je 1.737.436, kar predstavlja 10,09 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Save Re, d.d., oziroma 11,21 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Osnovni kapital družbe Sava Re, d.d., je razdeljen na 17.219.662 delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 15.497.696, kar predstavlja 90 % plus ena delnica vseh izdanih delnic. Družba ima 1.721.966 lastnih delnic, kar predstavlja 10 % minus ena delnica vseh izdanih delnic in te nimajo glasovalnih pravic.