Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Uprava Save Re, d.d., je s soglasjem nadzornega sveta družbe v decembru 2017 sprejela spremembe in dopolnitve dokumenta Politika upravljanja Save Re, d.d.

Dokument določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe Sava Re, d.d., in predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

Politika upravljanja Save Re, d.d., je v pripetem dokumentu.

Dokumenti