Zavarovalnici Sava bonitetna agencija S&P dodelila oceno A− s pozitivno srednjeročno napovedjo

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: 

Bonitetna agencija Standard & Poor's je Zavarovalnici Sava, d.d., dne 8. 11. 2017, dodelila bonitetno oceno finančne in kreditne moči "A-" (odlično) s pozitivno srednjeročno napovedjo.   

Agencija Zavarovalnico Sava obravnava kot ključno odvisno družbo Save Re, ki največ prispeva v deležu premije in dobička celotne skupine. Zavarovalnica Sava zaseda tudi močan položaj na slovenskem zavarovalnem trgu in je s 17-odstotnim tržnim deležem drugi najmočnejši igralec med slovenskimi zavarovalnicami. 

Pozitivna srednjeročna napoved odraža obete ključnih operativnih entitet Save Re in nakazuje verjetnost, da se lahko ocena v naslednjem letu do dveh dvigne, v kolikor bo skupina vzdrževala stabilno raven kapitala, zagotavljala rast poslovanja in povečevala dobičkonosnost, stroškovno učinkovitost ter ohranjala kapitalsko ustreznost, ki presega AAA prag agencije. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 10. novembra 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.