Nadzorni svet Save Re, d.d., je podelil nove mandate članom uprave družbe

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na svoji seji 9. 11. 2017 podelil nove mandate članom uprave družbe.

Nadzorni svet Save Re, d.d., je, upoštevaje dejstvo, da 1. junija 2018 trem članom uprave (Srečku Čebronu, Joštu Dolničarju in Mateji Treven) poteče petletni mandat, Marku Jazbecu, predsedniku uprave, podelil pooblastilo za oblikovanje predloga za sestavo nove uprave.

Nadzorni svet je po opravljenem postopku imenovanja na današnji seji soglasno podprl predlog predsednika uprave Marka Jazbeca in imenoval novo vodstveno ekipo Save Re, d.d., ki premore vizijo, ambiciozne cilje in energijo, da bo družbo uspešno vodila tudi v prihodnje. V upravo družbe sta po dveh zaporednih mandatih ponovno imenovana dosedanja člana uprave družbe Srečko Čebron in Jošt Dolničar, za četrto članico pa je nadzorni svet imenoval Polono Pirš Zupančič, ki prihaja iz kolektiva družbe.

Srečko Čebron je bil imenovan za člana uprave za petletni mandat, ki začne teči 1. 6. 2018, in bo v upravi tudi v novem mandatu odgovoren za poslovanje družbe na področju pozavarovanja, individualni prevzem pozavarovanj in področje aktuarstva.

Jošt Dolničar je bil imenovan za člana uprave za petletni mandat, ki začne teči 1. 6. 2018, in bo v upravi v novem mandatu odgovoren za področje upravljanje strateških naložb v odvisne družbe z dejavnostjo direktnega zavarovanja, modeliranje, IT, tehnologije in inovacije ter pokojninska zavarovanja.

Polona Pirš Zupančič je bila imenovana za članico uprave za petletni mandat, ki začne teči dan po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, ki ga izda Agencija za zavarovalni nadzor. V upravi bo odgovorna za področje korporativnih financ in kontrolinga, računovodstvo, odnose z vlagatelji in upravljanje tveganj.

Polona Pirš Zupančič je po izobrazbi magistrica ekonomskih znanosti (EF Univerze v Ljubljani, magistrski študij aktuarstva, program zavarovalne finance). Leta 1999 se je zaposlila v Savi Re, d.d., kjer od leta 2009 opravlja funkcijo izvršne direktorice sektorja korporativnih financ in kontrolinga.

Nadzorni svet je prepričan, da bo uprava v navedeni sestavi s svojim znanjem, izkušnjami, kompetencami ter ciljno usmerjenostjo uspešno uresničevala začrtano strategijo družbe in skupine Sava Re.

Dosedanja članica uprave Mateja Treven ni bila imenovana v novo sestavo uprave, saj se je po izteku drugega mandata v upravi družbe iz osebnih razlogov odločila svojo delovno pot nadaljevati izven uprave družbe. Tako nadzorni svet kot tudi uprava se ji iskreno zahvaljujeta za njeno dosedanje sodelovanje v upravi družbe, zavzetost, visoko strokovnost in bogat prispevek pri razvoju skupine Sava Re ter ji obenem želita obilo uspehov in zadovoljstva v novih poslovnih izzivih.

Pri odločitvi za nove člane uprave je bila upoštevana razpršenost strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki se med člani uprave med seboj dopolnjujejo, tako da bo tudi v prihodnje zagotovljeno učinkovito in uspešno upravljanje družbe. Obenem je bila pri oblikovanju predloga upoštevana tudi zahteva glede raznolikosti spola, starosti in izobrazbe.  Upoštevano je bilo tudi načelo kontinuitete dela uprave družbe.

Predlog predsednika uprave sta predhodno obravnavali tako komisija nadzornega sveta za imenovanja in prejemke kot tudi komisija nadzornega sveta za oceno sposobnosti in primernosti.