Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 24. 8. 2017 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2017/33087 z dne 23. 8. 2017.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 16. 8. 2017 vpiše Mateja Lovšin Herič na mesto predsednice nadzornega sveta in Keith William Morris na mesto namestnika predsednice nadzornega sveta Sava Re, d.d.