Sava Re: Bonitetna agencija Standard & Poor’s izboljšala srednjeročno napoved iz stabilne v pozitivno

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: 

Bonitetna agencija Standard & Poor's je ob rednem letnem pregledu julija 2017 Savi Re potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči "A-" (odlično), pri tem pa izboljšala srednjeročno napoved iz stabilne v pozitivno. 

Agencija ocenjuje, da Sava Re uspešno izvaja strategijo upravljanja s tveganji. V segmentu pozavarovanja agencija opaža povečane aktivnosti na področju obvladovanja izpostavljenosti naravnim nesrečam, kot tudi bolj konservativno sklepanje poslov na mednarodnih pozavarovalnih trgih. V segmentu upravljanja s finančnimi naložbami skupina preko diverzifikacije naložbenega portfelja zagotavlja večjo stabilnost donosa. Oboje vpliva na večjo stabilnost pričakovanih rezultatov poslovanja. Poleg tega bonitetna agencija ocenjuje, da se bo finančni položaj Save Re še naprej krepil tudi zaradi usmerjenosti v izboljševanje učinkovitosti poslovanja. Predvideva, da bo bolj zdrava kreditna in makroekonomska klima v Sloveniji še izboljšala njen obseg in učinkovitost poslovanja. Na podlagi tega daje S&P Savi Re pozitivno srednjeročno napoved, ki nakazuje tudi verjetnost, da bo bonitetna agencija v naslednjem letu ali dveh izboljšala bonitetno oceno, če bo Sava Re še naprej vzdrževala stabilno raven kapitala in dobička, povečala dobičkonosnost poslovanja, izboljšala učinkovitost poslovanja in ohranjala kapitalsko ustreznost, ki presega AAA prag agencije. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 27. julija 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.