Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 18. 5. 2017 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2017/19625 z dne 17. 5. 2017.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 11. 5. 2017 vpiše izbris Jošta Dolničarja kot dosedanjega predsednika uprave Save Re, d.d., z 12. 5. 2017 se Jošta Dolničarja v sodni register vpiše kot člana uprave Save Re, d.d. Z 12. 5. 2017 se v sodni register vpiše Marko Jazbec kot nov predsednik uprave Save Re, d.d.