Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., v letu 2016

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: 

V prilogi objavljamo nerevidirane rezultate poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2016. Revidirano konsolidirano letno poročilo bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 6. 4. 2017. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 9. marca 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti