Nasprotni predlog sklepa 32. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v zvezi

32. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

 ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 9. 2. 2017 prejela nasprotni predlog delničarja ADRIS GRUPA, d. d., Vladimira Nazora 1, Rovinj, Republika Hrvaška k predlogu pod točko 2 (sklep 2.1) dnevnega reda 32. skupščine Save Re, d.d.

 Nasprotni predlog delničarja

Nasprotni predlog Adris Grupe je v pripetem dokumentu.

Celotno besedilo nasprotnega predloga Adris Grupe je na vpogled delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Povzetek nasprotnega predloga Adris Grupe je bil v skladu z ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v sredo, 15. 2. 2017.

Dokumenti