Finančni koledar

Predviden datum objave/dogodka*Vrsta objave/dogodka
2. februar 2017Objava sklica 32. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
22. februar 2017Tiho obdobje (traja 14 dni)
7. marec 2017Zasedanje 32. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 32. seje skupščine Save Re, d.d.
9. marec 2017Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov skupine Sava Re za poslovno leto 2016
6. april 2017Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
6. april 2017Objava revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2016
14. april 2017Objava sklica 33. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
3. maj 2017Tiho obdobje (traja 14 dni)
18. maj 2017Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2017
19. maj 2017Zasedanje 33. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 33. seje skupščine Save Re, d.d.
9. avgust 2017Tiho obdobje (traja 14 dni)
24. avgust 2017Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2017
1. november 2017Tiho obdobje (traja 14 dni)
16. november 2017Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2017

* Navedeni datumi so predvideni in se tekom leta lahko spremenijo.

Dokumenti

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: