ZS VIVUS

Naziv: ZS VIVUS zavarovalno zastopniška družba d.o.o.
Sedež Karantanska ulica 35, 2000 Maribor
Matična številka: 2154170000
Vrsta dejavnosti: dejavnost zavarovalniških agentov
Osnovni kapital: 188.763 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
  • Aljaž Kos
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: www.vivus.si