ZAVAROVALNICA SAVA d.d.

Naziv: ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d.
Sedež Cankarjeva 3, 2507 Maribor
Matična številka: 5063400
Vrsta dejavnosti: 65.120 dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Osnovni kapital: 68.417.377,44  EUR 
Delež ostalih družb v skupini: Sava Re: 99,74 %
Organi družbe: uprava
  • predsednik - mag. David Kastelic
  • član - Boris Medica
  • član - Rok Moljk
  • član - Primož  Močivnik
  • član delavski direktor - Robert Ciglarič
nadzorni svet
  • predsednik - Jošt Dolničar
  • člani - mag. Mateja Treven, Polona Pirš Zupančič, Pavel Gojkovič, Aleš Perko (predstavnik zaposlenih) , Branko Beranič (predstavnik zaposlenih) 
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.zav-sava.si