SAVA OSIGURANJE d.d. Podružnica Hrvatska za osiguranje

Naziv: SAVA OSUGURANJE d.d. Podružnica Hrvatska za osiguranje
Sedež Savska 144a, 10000 Zagreb, Hrvaška
Matična številka: 2269937
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenjskih in življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 6.235.281 EUR
Matična družba: Zavarovalnica Sava, d.d., Maribor
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re, d.d.: 92,08 %
Organi družbe: uprava
  • predsednik - mag. David Kastelic
nadzorni odbor
  • predsednik - Jošt Dolničar

Podružnico vodi

  • Primož Močivnik
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.hr