Sava životno osiguranje, a.d.o. Beograd

Naziv: Sava životno osiguranje, a.d.o. Beograd
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 20482443
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.871.012 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: izvršna direktorica
  • Gorica Drobnjak
nadzorni odbor
  • Predsednica: Polona Pirš Zupančič
  • Člana: Milan Viršek, Pavel Gojkovič
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.rs