Sava životno osiguranje (SRB)

Naziv: SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, PAK 116117, Srbija
Matična številka: 20482443
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.838.286 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: izvršni direktor
  • Bojan Mijailović
nadzorni odbor
  • Predsednica: Polona Pirš Zupančič
  • Člana: Pavel Gojkovič, Milan Jelićić
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.rs