Sava Re , d.d., Ljubljana

Naziv: Sava Re, d.d.
Sedež Dunajska 56, 1001 Ljubljana 
Matična številka: 5063825
Vrsta dejavnosti: 65.200 dejavnost pozavarovanja
Osnovni kapital: 71.856.376 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: /
Organi družbe: uprava
  • predsednik - Jošt Dolničar
  • član - Srečko Čebron
  • članica - Mateja Treven
nadzorni svet
  • predsednica - Mateja Lovšin Herič
  • člani - Slaven Mićković (namestnik predsednice), Keith W. Morris, Gorazd A. Kunstek, Mateja Živec
Upravljavske povezave: nadrejena pozavarovalnica
Spletna stran: www.sava-re.si