Montagent DOO

Naziv: Montagent DOO
Sedež P.C. Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna Gora
Matična številka: 02699893
Vrsta dejavnosti: zavarovalno zastopanje
Osnovni kapital: 10.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Montenegro: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
  • Snežana Milović
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /