Korporativno upravljanje

Upravljanje družbe

V Savi Re ne posvečamo veliko pozornosti le doseganju dobrih poslovnih rezultatov, ampak tudi ustrezni transparentnosti poslovanja, s čimer lahko kar najbolje zaščitimo interese vseh naših vlagateljev.

Corporate governance predstavlja rdečo nit našega poslovanja, ki se kaže v organizacijski sestavi in poslovni kulturi ter nam omogoča kar najboljše varovanje interesov naših vlagateljev.

V tem poglavju si lahko ogledate našo lastniško sestavo, upravo in nadzorni svet, zbrane transakcije notranjih lastnikov in podatke o skupščinah delničarjev.

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si

Kodeks

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 30. 3. 2015 do 30. 3. 2016.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za poslovno leto 2015. 

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: O družbi/Korporativno upravljanje /Kodeks) od 6.  4. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 15.4.2011 do 16.4.2012. 

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za poslovno leto 2011. 

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: Vlagatelji/Upravljanje družbe/Kodeks) od 26. 4. 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje 31. 3. 2009 do 31. 3. 2010.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za poslovno leto 2009.

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: Za vlagatelje/Upravljanje družbe) od 30. 4. 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od uvrstitve delnic Pozavarovalnice Sava, d. d. z oznako POSR v borzno kotacijo - 11. 6. 2008 do 16. 4. 2009.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d. d. in skupine Sava Re za poslovno 2008.

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: Za vlagatelje/Poslovanje) od 30. 4. 2009 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

Politika upravljanja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Uprava in nadzorni svet Save Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana sta na svoji 55. redni seji 10. 12. 2015 s soglasjem nadzornega sveta, ki je bilo podano na 26. seji 18. 12. 2015 sprejela dokument Politiko upravljanja Pozavarovalnice Sava, d.d.

Dokument se nanaša na obvladujočo družbo Savo Re d.d.  

Politika upravljanja Pozavarovalnice Sava d.d. [.pdf, 296 kB]