Nadzorni svet

  • predsednica: Mateja Lovšin Herič
  • namestnik predsednice: Keith Morris
  • član: Andrej Kren
  • član: Davor Ivan Gjivoje
  • član - predstavnik delavcev: mag. Gorazd Kunstek
  • članica - predstavnica delavcev: mag. Mateja Živec 

Dokumenti:

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta