Kdo je kdo

Služba notranje revizije

Danijela Pavlič

Danijela Pavlič, direktorica službe
e-pošta:

Služba skladnosti poslovanja

ANika Matjan

Nika Matjan, direktorica službe
e-pošta:

Aktuariat

Katja Vavpetič

Katja Vavpetič, direktorica službe
e-pošta:

Služba za upravljanje tveganj

Nataša Đukić

mag. Nataša Đukićdirektorica službe
e-pošta:

Razvojni center za modeliranje

Blanka Savšek

mag. Blanka Savšek, direktorica službe
e-pošta:

Služba za upravljanje kadrov

Klara Hauko

mag. Klara Hauko, direktorica službe
e-pošta:

Služba nabave in oskrbe 

Uroš Pušnik

mag. Uroš Pušnik, direktor službe 
e-pošta:

Služba za IT

Borut Celcer

Borut Celcer, direktor službe
e-pošta: borut.celcer(a)sava-re.si

Služba za tehnologijo in inovacije

Robert Sraka

Robert Sraka, direktor službe
e-pošta:

Poslovni sektor pozavarovanj - sklepanje

mag. Aleš Mirnik

mag. Aleš Mirnik, izvršni direktor
e-pošta:
prenesite vcard

Sektor pozavarovanja - tehnična obdelava

Andrej Gorazd Kunstek

mag. Andrej Gorazd Kunstek, direktor področja
e-pošta:

Poslovni sektor zavarovanj

Področje nadzora nad izvajanjem in razvojem premoženjskih zavarovanj

Milan Viršek

Milan Viršek, direktor področja
e-pošta:

Področje nadzora nad izvajanjem in razvojem življenjskih in pokojninskih zavarovanj

Pavel Gojkovič

Pavel Gojkovič, direktor področja
e-pošta:

Sektor za korporativne finance in kontroling

Polona Pirš Zupančič

mag. Polona Pirš Zupančičizvršna direktorica
e-pošta:

Sektor za računovodstvo

Andreja Rahne

Andreja Rahne, izvršna direktorica
e-pošta: