O nas

Firma Pozavarovalnica Sava, d.d.
Skrajšana firma Sava Re, d.d.
Sedež Dunajska cesta 56 (p.p. 318), 1001 Ljubljana
 
Telefon +386 (1) 47 50 200
Fax +386 (1) 47 50 264
E-pošta
 
Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa) Sava Re - 102 (31.12.2016)
Skupina Sava Re - 2.742 (31.12.2016)
 
Leto vpisa v sodni register 1990
Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani številka vložka 1/01413/00
Matična številka 5063825
LEI koda (matična nadnacionalna ident. oznaka) 549300P6F1BDSFSW5T72
 
Transakcijski račun SI56 0430 2000 0906 449
Davčna številka SI17986141
Osnovni kapital 71.856.376,23 EUR
Ves osnovni kapital je vpoklican.

 

Dokumenti: