Zadnje novice

 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2016

  22.5.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje družba Sava Re, d.d. več ›

 • Obvestilo o sklepih skupščine

  19.5.2017

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 33. skupščine, ki je potekala 19. 5. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000... več ›

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  18.5.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 5. 2017 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v... več ›

 • Skupina Sava Re v prvem četrtletju beleži odlične rezultate

  18.5.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Nadzorni svet Sava Re, d.d., se je na svoji današnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati... več ›

 • Marko Jazbec na čelu Save Re

  12.5.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Marko Jazbec je 11. 5. 2017 pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave. več ›

 • Nekateri večji imetniki izbrisanih podrejenih obveznic enotno: izbris je bil neutemeljen, nepravilen in preoster.

  19.4.2017

  Ljubljana, 19.4.2017: Predstavniki nekaterih večjih imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic so danes podrobneje predstavili pripombe in predloge na predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in poudarili, da predlog zakona še vedno... več ›

 • Objava sklica 33. skupščine delničarjev

  14.4.2017

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 19. 5. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana,... več ›

 • Sprememba finančnega koledarja za leto 2017

  7.4.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Družba Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi Finančnega koledarja za leto 2017. več ›

 • Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

  6.4.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji dne 5. 4. 2017 potrdil revidirano Letno poročilo skupine Sava Re... več ›

 • Izjava o skladnosti s Kodeksom

  6.4.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih... več ›