Zadnje novice

 • Sava Re, d.d., predčasno poplačala podrejeni dolg

  21.3.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re,d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Sava Re, d.d., je v letih 2006 in 2007 najela podrejen dolg v nominalnem znesku 32 milijonov EUR z... več ›

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  14.3.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 13. 3. 2017 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v... več ›

 • Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., v letu 2016

  9.3.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:  V prilogi objavljamo nerevidirane rezultate poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2016. več ›

 • Obvestilo o sklepih skupščine

  7.3.2017

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 32. skupščine, ki je potekala 7. 3. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000... več ›

 • Nasprotni predlog sklepa 32. skupščine delničarjev

  15.2.2017

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v zvezi 32.  skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,   ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana,... več ›

 • Skupina Sava Re v letu 2016 presegla načrtovano premijo, načrti za leto 2017 ambiciozni

  13.2.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:   Ocena leta 2016 Po predhodnih podatkih je skupina Sava Re v letu 2016 zbrala približno 490... več ›

 • Objava sklica 32. skupščine delničarjev

  2.2.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000... več ›

 • Sprememba finančnega koledarja za leto 2017

  1.2.2017

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Družba Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi Finančnega koledarja za leto 2017. več ›

 • Nadzorni svet Save Re, d.d., je imenoval novega predsednika uprave družbe

  16.12.2016

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Save Re, d. d., se je dne 16. 12. 2016 sestal na redni seji in zaključil postopek izbora novega predsednika uprave... več ›

 • Sava Re vložila tožbo proti bankam izdajateljicam izbrisanih podrejenih finančnih instrumentov

  15.12.2016

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je danes vložila tožbo proti Novi Ljubljanski banki, d.d., in DUTB (kot univerzalni naslednici Factor banke, d.d. več ›